Home

Header

CIB Vlaanderen reikte op donderdag 23 mei 2019 voor de dertiende keer de Real Estate Awards uit. Met deze awards bekroont, inspireert en stimuleert de beroepsorganisatie het ondernemerschap in de vastgoedsector.

Voortaan vindt deze uitreiking tweejaarlijks plaats. Omwille van de huidige coronamaatregelen en omdat we de uitreiking live willen organiseren, gaat de editie van 2021 voorlopig niet door.

Hannes VERDOODT

Familiebedrijf FERM-immo is een jong bedrijf gespecialiseerd in verkoop, verhuur, beheer en expertise van vastgoed. Zus Lore neemt de verkoop en verhuur ter harte, broer Lukas en vader Lode zorgen voor de expertise, en Hannes staat in voor het beheer.
 
Hoe is jouw ondernemersverhaal van start gegaan?
Tijdens een vorige werkervaring bij een syndicuskantoor en in de praktijk heb ik voorbeelden gezien van hoe vastgoedbeheer niet moet. Dit heeft mij ertoe gedreven om zelf beheer te gaan doen, maar dan op mijn manier. Syndicus zijn gaat verder dan de louter wettelijke bepalingen. Beheer is een fulltime bezigheid. Als syndicus moet je elk uur van de dag klaar staan voor de eigenaars. Daarom heb ik er ook heel bewust voor gekozen om mij enkel als syndicus te laten erkennen door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Samen met mijn vader, zus en broer heb ik vorig jaar FERM-immo opgericht. Ferm betekent vrij vertaald vanuit het dialect ‘zeer goed, serieus’. En dat is ook hoe we het willen aanpakken. We willen er ‘ferm’ onze tanden inzetten. Dat ik het beheer voor mijn rekening zou nemen, was van bij het begin een evidentie. 
 
Wat was jouw professioneel hoogtepunt tot nu toe?
Wat me op dit moment het meest is bijgebleven, is de eerste echte vergaderperiode die we hebben gehad. De algemene vergaderingen die elkaar in een snel tempo opvolgen, vergaderingen die niet altijd van een leien dakje lopen. Het geeft voldoening om op deze vergaderingen het volle vertrouwen van de eigenaars te krijgen en soms zelfs een ovatie te krijgen, ook van mensen die je het niet altijd even gemakkelijk maken doorheen het jaar. Het bevestigt ook dat we op de juiste manier bezig zijn.
 
Wat hoop je de komende jaren nog te realiseren? 
De doelstelling is om, zonder onze filosofie en werkwijze te veranderen, gestaag te groeien. Dit op zo’n manier dat we alle klanten dezelfde service kunnen bieden. Graag zou ik willen uitgroeien tot een groter kantoor met jonge mensen die dezelfde mening hebben inzake beheer en die bereid zijn om dit ook uit te stralen op onze klanten. Op termijn zouden we het bedrijf willen opsplitsen in FERM-beheer en FERM-immo. Rentmeesterschap is ook een piste waar we over nadenken. Daarnaast is het mijn ambitie om het beroep van syndicus ‘sexy’ te maken. Het syndicschap moet uit de schaduw treden van de bemiddeling.
 
Wat is jouw ‘ondernemersmotto’? 
Succes is het resultaat van plezier hebben in wat je doet, ongeacht wat je doet. Succes moet voor mij verbonden zijn met het plezier dat je beleeft aan wat je doet. Het kan zeer cliché klinken, maar het is een waarheid zo oud als de straat. Je kan geen succes behalen met iets waar je zelf niet achter staat. Zonder het plezier en de drive die ik ervaar bij het uitoefenen van beheer, was ik er nooit aan begonnen.