Header

Donderdagavond 31 mei reikte CIB Vlaanderen de Real Estate Awards uit. Met deze awards bekroont, inspireert en stimuleert CIB Vlaanderen het ondernemerschap in de vastgoedsector.

Benieuwd wie met een prijs ging lopen?

Reglement 2018

De uitreiking van de Real Estate Awards 2018 is een initiatief van CIB Vlaanderen, de Confederatie van Immoberoepen Vlaanderen. Met deze awards wil CIB Vlaanderen het ondernemerschap in de vastgoedsector inspireren én stimuleren.

Tijdens deze twaalfde editie kan je jezelf kandidaat stellen of iemand voordragen als kandidaat voor deze twee categorieën:

1. Deelnamecriteria en -voorwaarden

 • De Real Estate Awards staan open voor alle BIV-erkende titularissen (vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders) in Vlaanderen en Brussel die zaakvoerder zijn van een vastgoedkantoor.
 • Kandidaten kunnen zichzelf kandidaat stellen, of kunnen voorgedragen worden.
 • Deelname aan de Real Estate Awards is gratis.
 • Een kandidatuur is slechts geldig wanneer het officiële deelnameformulier is ingevuld en verstuurd naar rea@cib.be en wanneer de kandidaat een bevestiging van de ingezonden kandidatuur heeft ontvangen.
 • De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is maandag 16 april 2018.
 • De finalisten zijn aanwezig op de awarduitreiking op donderdagavond 31 mei 2018 in Hôtel de la Poste, Tour & Taxis (Brussel). De kandidaten (1 persoon per dossier) wonen de uitreiking gratis bij.
 • Kandidaatstelling kan in geen geval recht op schadevergoeding doen ontstaan noch andere rechten.
 • De kandidaat gaat akkoord met het huidige reglement en aanvaardt onherroepelijk de beslissingen van de jury.

Bijkomende voorwaarden per categorie

 • Vastgoedbelofte van het Jaar: je bent minimum één jaar en minder dan vijf jaar zaakvoerder van het vastgoedkantoor, met andere woorden je bent tussen één en vijf jaar zaakvoerder.
 • Vastgoedondernemer van het Jaar: je bent vijf jaar of langer zaakvoerder van het vastgoedkantoor.

2. Wedstrijdverloop

STAP 1 - Nominatie + indienen kandidatuur
Kandidaten kunnen zichzelf voordragen of door anderen worden voorgedragen via de website www.real-estate-awards.be. Wie zich via de website kandidaat stelt of voorgedragen wordt als kandidaat, ontvangt via mail het officiële deelnameformulier. Dit officiële deelnameformulier moet door de kandidaat via rea@cib.be ingediend worden. Dit kan tot en met maandag 16 april middernacht. Na ontvangst van de tijdige kandidaatstelling ontvangt elke deelnemer een bevestiging van de ingezonden kandidatuur.

STAP 2 - Eerste selectie door de jury
Vervolgens gebeurt een eerste selectie op basis van de beoordelingscriteria zoals vermeld op de deelnameformulieren door een professionele en onafhankelijke jury. De juryvoorzitter beslist definitief welke 5 dossiers per categorie in aanmerking komen voor een gesprek met de jury op donderdag 26 april.

STAP 3 - Gesprek met de jury
Wie weerhouden wordt door de jury, wordt op donderdag 26 april uitgenodigd voor een gesprek met de jury. Wie niet wordt weerhouden, ontvangt hierover een schriftelijk bericht.

De jury duidt vervolgens 3 finalisten per categorie aan en kent aan elke finalist punten toe. De stem van de jury telt voor 50% van het totaal aantal punten.

De 3 finalisten worden persoonlijk (telefonisch + schriftelijk) op de hoogte gebracht door CIB Vlaanderen en worden bekend gemaakt op www.real-estate-awards.be. Niet-genomineerden ontvangen enkel een schriftelijk bericht en worden niet bekend gemaakt.

STAP 4 - Online stemronde
Vanaf donderdag 3 mei tot en met donderdag 24 mei kunnen alle BIV-erkende vastgoedmakelaars en -beheerders per categorie online hun stem uitbrengen op een van de 3 finalisten op www.real-estate-awards.be. Stemmen kan slechts éénmaal per categorie. Het totaal van deze online stemmen telt voor 25% van de punten.

STAP 5 - Live stemronde
De drie finalisten worden voorgesteld op de awarduitreiking op donderdagavond 31 mei in Hôtel de la Poste in Brussel. De aanwezigen brengen per categorie hun stem uit op een van deze 3 finalisten. Het totaal van deze live stemmen telt eveneens voor 25% van de punten.

STAP 6 - De winnaar
De finalist met het totaal hoogst aantal punten (jury + online stemronde + live stemronde) is de winnaar. Bij ex aequo is de stem van de jury doorslaggevend.

3. Jury

 • Een professionele en onafhankelijke jury beoordeelt de ingediende kandidaturen.
 • De jury behandelt de kandidaturen in alle discretie.
 • Er wordt op toegezien dat de juryleden geen kandidaturen beoordelen waar er een mogelijkheid tot belangenvermenging bestaat.
 • De jury houdt in haar beraadslaging rekening met de criteria zoals vermeld op de deelnameformulieren van elke award.
 • De jury kan beslissen kandidaturen die niet compleet zijn of niet aan de voorwaarden voldoen, van deelname uit te sluiten. De jury kan deelnemers om aanvullende informatie vragen.
 • De jury kan beslissen om een award niet uit te reiken als er onvoldoende kandidaturen (minder dan vijf) zijn, of als de ingediende dossiers niet voldoen aan de vooropgestelde beoordelingscriteria.
 • De beslissingen van de jury zijn definitief en onaanvechtbaar. Over de beslissingen van de jury wordt geen verdere motivering verstrekt.

4. Prijzen

 • De winnaars ontvangen een award.
 • De winnaars ontvangen een mooi prijzenpakket, waaronder gratis deelname aan het CIB Vastgoedcongres 2018.
 • De winnaars vervullen een jaar lang de rol als ambassadeur of ambassadrice voor het ondernemerschap in de vastgoedsector.
 • De titel betekent een boost voor je zaak.
 • CIB Vlaanderen besteedt in haar interne en externe communicatie aandacht aan de finalisten en de winnaars. Alle deelnemers verlenen hiervoor toestemming.
 • De finalisten en de winnaars mogen over de Real Estate Awards communiceren in hun eigen communicatie.

5. Meer info of vragen?

Contacteer ons op rea@cib.be of op 09 242 49 97.